Trykk

HELLI har moderne utstyr og høy fagkompetanse. Vi kan hjelpe deg uansett hva du skal trykke og i hvilket opplag!


Produksjon

Vi benytter digitale trykkmaskiner som er rimeligst ved små opplag og sikrer raskere produksjon og leveringstid.

Produksjonsfasen er avgjørende for hvordan ditt materiell til slutt fremstår. Ved hjelp av profesjonelt utstyr og høy fagkompetanse kan vi garantere et sluttprodukt av høy kvalitet. Når du bestiller produksjon av trykksaker hos oss, kan du være trygg på at du mottar dine trykksaker på en rask og kostnadseffektiv måte.

Vi produserer blant annet:
 Brosjyrer, flyere, kursprogrammer, kataloger, bøker, hefter, magasiner, plakater, roll-ups, bannere, visittkort, brevark, konvolutter, postkort.


Ferdiggjøring

Etter trykkingen er ferdiggjort gjenstår den siste finpussen. Vi etterbehandler, falser og stifter dine trykksaker.


Adressering og distrubusjon

Trenger du adressering på et kursprogram eller et brev har vi utstyr for å gjøre dette raskt og effektivt. Vi adresserer rett på produktet, pakker og organiserer trykksaker klart til utsendelse.

Ønsker du at vi leverer trykksakene videre med budbil eller til posten har vi også gode ordninger for dette.