Slik jobber vi

Best rated service for writing linkedin profiles reddit essay writing service how is a theme treated when writing a response to a literary essay

Ikke alle vet hvor mye tanke og arbeid som ligger bak et vellykket nettside- eller designprosjekt. Alle oppdrag er konstruksjonsoppgaver som endrer seg fra gang til gang. Ingen oppgave er lik en annen!

Uansett oppdrag kan arbeidsprosessen her hos HELLI – Visuell Kommunikasjon likevel deles inn i noen bestemte faser:

1. Briefingfase: oppgaven defineres og alle bakrunnsopplysninger blir gjennomgått

2. Planleggingsfase: målgruppe defineres, vi legger en fremdriftsplan og fordeler ansvarsområder i prosjektet

3. Konseptfase: oppgaven blir løst, vi lager skisser og gjør klar for implementering

4. Foredlingsfase: skisser og elememter blir rentegnet og implementeres på papir eller nett

5. Forankringsfase: lansering av produkt, løsningen er ferdig og klar til å vises frem

6. Evalueringsfase: gjennomgang av besøksstatistikk og tall, evaluering og eventuelle forbedringer

i 140