Design

Enhver designprosess består alltid av tre parter; oppdragsgiver, designer og selve oppgaven som skal løses.

Gjennom et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og våre dyktige designere skaper vi resultater du blir fornøyd med! Vi hos HELLI – Visuell Kommunikasjon bistår gjennom hele prosessen fra idé til ferdig produkt, enten det er på papir eller digitale flater.

Bilde av ulike steder man implementerer design

Interaksjonsdesign – design av nettsider

Design på digitale flater handler om mer enn bare pen utfoming. Viktigheten av god brukeropplevelse øker i takt med ny teknologi og er avgjørende for en vellykket nettløsning. Vi hjelper våre kunder med å analysere brukernes forventninger og behov, for deretter å lage effektive, enkle og forståelige nettsider.

I dag forventer brukerne også at nettstedet ditt fungerer og ser like bra ut enten de besøker det på pc, nettbrett eller mobil. Vi har høy kompetanse og god erfaring innen responsivt design og utvikler ditt nettsted så den er tilpasset alle mobile enheter. 

Fra 1.juli 2014 kom nye krav om universell utforming av nettsider. Dette betyr kort at alle, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke og forstå din nettside. Våre designere og utviklere er godt oppdatert og kan bistå enten du trenger en gjennomgang av eksisterende eller ny side.


Bedriftsprofilering – logo og helhetlig visuell identitet

HELLI legger vekt på helheten og hjelper deg med å skape en visuell identitet som skiller deg fra konkurrentene, og samtidig kommuniserer med målgruppen på en effektiv måte. Vi kartlegger selskapet, dets visjoner og forretningsmessige mål. Samtidig går vi  gjennom målgrupper og legger en strategi for det videre arbeid. Selskapets profil skal være inkluderende, merkevarebyggende og bidra til salg. En profil kan i tillegg til logo inneholde retningslinjer for bruk av skrifttyper, farger, grafiske elementer og bilder, slik at markedsføringsmateriellet ditt blir så helhetlig som mulig.


Trykksaker – design til trykk

Design handler om merkevarebygging i alle ledd. Alt fra hvordan nettsiden ser ut til hvordan visittkortet, annonsen eller konvolutten ser ut (og føles). For å oppnå et best mulig inntykk av din bedrift er det derfor også viktig å tenkte på hvordan du kommuniserer din bedrift utad på papiret.

Vi designer det meste innen trykk, her er noen eksempler: Brosjyrer, flyere, kursprogrammer, kataloger, bøker, hefter, magasiner, plakater, roll-ups, bannere, visittkort, brevark, konvolutter, postkort.