QR generator

HELLI - Visuell kommunikasjon - QR-kode film

QR-koder er en måte å koble offline aktiviteteter med online ressurser. QR står for “Quick Response”. Det er en todimensjonal kode som er skannbar for smarttelefoner. Disse kodene peker til en url, tekst, telefonnummer, bilder, musikk eller lignende. Deretter kan vi måle hvor mange som scanner koden. Ser du mulighetene?

HELLI – Visuell kommunikasjon har utviklet sin egen QR-kode generator. Prøv vår QR-kode generator her!

Riktig bruk av QR

Før du generer en QR-kode er det viktig å tenke på hva den skal brukes til.
I dag ser vi at QR-kodene er i ferd med å bli misbrukt. De blir rett og slett ikke benyttet i riktig sammenheng. Mange annonsører og reklamebyråer slenger på en QR-kode uten å ha en klar mening om hva de vil oppnå med koden. Da er vår mening at det er bedre å la være å bruke den.

Med mindre du har laget en mobiltilpasset nettside bør du ikke sende brukeren til siden. Det vil være å misbruke tiden til andre fordi lesbarheten ikke blir god nok.
Folk scanner med mobiltelefonen. Da må nettsiden du linker til være tilpasset mobilen! Vi kaller det Resonsive Design.

QR-koden er en nydelig kobling mellom print og nett. Vi liker å si at den opprettholder kommunikasjonssirkelen.

Brukes denne teknologien riktig vil vi kunne gi brukeren merverdi ut av produktet koden er plassert på. Sender vi brukeren til en nettside med dårlig lesbarhet har vi gitt brukeren noe å irritere seg over, i stedet for å gi merverdi tilbake som et slags takk for at brukeren viste interesse.

Det handler om å tilføre papiret mulighetene vi har på nett, men da må vi også ta i bruk mulighetene vi har på nett til å tilpasse nettsidene for mobile enheter.

 

Under ser du en filmsnutt om QR-koden og dens bruksområder: