Om Helli

Selskapet ble opprettet i 1982 av Erik Helli. Fra et enkeltmannsforetak har selskapet utviklet seg til å bestå av et bredt og sammensatt team av dyktige medarbeidere som setter sin ære i å levere høy kvalitet til våre kunder. Som totalleverandør av markedsføring for din bedrift – uavhengig om det er papir- eller nettbasert – jobber vi for å levere profesjonell og funksjonell design til enhver tid. Vi ser viktigheten av å være oppdatert og tilegner oss stadig ny kunnskap om teknologien og markedet for å kunne gi deg som kunde den beste rådgivningen.

Innovasjon

Siden starten i 1982 har vi vært gjenstand for kontinuerlig innovasjon. Vår historie viser at vi har maktet balansegangen mellom en passe dose innovasjon og samtidig har ikke vår innovasjonstanke tatt overhånd. Vi har husket vårt løpende arbeid som i starten gjaldt produksjon, videre til design og over til strategi og inn i interaktivitetens verden. Vi har stått for utviklingen av en QR – generator. I disse dager arbeider vi med vår første app.

Innovasjon kan defineres og tolkes i mange retninger men er i bunn og grunn ikke annet enn skapertrang i praksis, en skapertrang som skal gi merverdi for kundene. Selveste NTNU i Trondheim arbeider i disse dager med å bygge et doktorgradsprogram i innovasjon for å lære ledere å tenke det rette tankesettet. Men nettopp dette tankesettet kan i liten grad læres, det er et gen man er født med.
Dèt kan være en god grunn til å velge oss som sparringspartner.

Vår strategi mot 2015

En bransje i endring – våre muligheter

I de nærmeste årene står vårt selskap overfor flere utfordringer. Blant annet pågår det en konsolidering i bransjen, ved at flere av våre tradisjonelle konkurrenter slår seg sammen og dermed etablerer større enheter.

Les strategidokumentet her